(58) 345 83 74 biuro@pracodawcypomorza.pl

Wzbogacenie zajęć szkolnych z zakresu „podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.
Praktyczne omawianie tematów poruszanych w ramach zajęć z „podstaw przedsiębiorczości” w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez przykłady i praktyki stosowane w przedsiębiorstwach.
Tworzenie relacji pomiędzy interesariuszami poprzez tworzenie grup roboczych, aktywną współpracę środowisk, konsultacji międzysektorowych.
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół, z naciskiem na rozwój przedsiębiorczości i inicjatywności.
Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie tematyki związanej z przedsiębiorczością poprzez szkolenia i seminaria.
Długofalowa inwestycja w cel, jakim jest aktywizacja zawodowa młodzieży oraz budowanie postawy aktywnej na rynku pracy.

Henryk Kaczmarek-Kanold był twórcą wielkopolskiego przemysłu cukierniczego, wzorem polskiego przemysłowca. Wybór na patrona platformy przedwojennego przedsiębiorcy wskazuje, że znana była w Polsce aktywność na rzecz lokalnej społeczności, długo przed tym, jak sami zaczęli prowadzić firmy. I również długo przed tym, gdy wprowadzono pierwsze definicje społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Uczestnictwo w działaniach platformy przedsiębiorczości można rozpatrywać w kategoriach dobrej praktyki, w ramach biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Spotkanie na lekcjach
 • okazja do odpowiedzi na pytania młodzieży
 • relacje które mogą zaprocentować świetną współpracą w przyszłości
 • tworzenie świadomości korzystania z omawianych usług narzędzi
 • praktyka stosowania mechanizmów
 • weryfikacja wiedzy zdobywanej pośrednio (z internetu z książek z czasopism)
Długofalowe cele
 • wzrost świadomości ekonomicznej
 • pobudzenie do zachowań przedsiębiorczych
 • tworzenie sieci relacji
 • tworzenie popytu
 • uświadamianie roli autoprezentacji
 • wystąpień publicznych
 • debat
Realizacja polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR)
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
 • możliwość pozyskania praktykantów
 • stażystów
 • możliwość pozyskania pracowników (w perspektywie długoterminowej)
 • możliwość mentoringu (w perspektywie długoterminowej)

Jako przedsiębiorcy uważamy, że jest wiele korzyści, które odniesiemy poprzez kontakty z młodzieżą: będziemy bliżej ich potrzeb, będziemy mieli okazję zweryfikować informacje, którymi są zalewani przez media, stworzymy relacje, które mogą zaowocować świetną współpracą w przyszłości. Unikalną cechą bezpośrednich spotkań jest jednak tworzenie świadomości występowania pewnych usług, narzędzi, pokazywania praktycznego stosowania mechanizmów. To szalenie istotne z punktu widzenia młodego człowieka, bo podejmując decyzję jako pracownik czy przedsiębiorca za kilka lat, będzie miał szansę podjąć ją świadomie. Ja na pewno traktuję swoje spotkania jako pewnego rodzaju długofalową inwestycję i spodziewam się spotkać za kilka lat z tymi uczniami na polu biznesowym i usłyszeć „to faktycznie zadziałało”.

Szkoły ponadgimnazjalne – uczniowie i nauczyciele

Przedsiębiorcy

Samorządy lokalne w województwie pomorskim – organy prowadzące szkoły

Pomorskie Kuratorium Oświaty

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pracodawcy Pomorza